برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه اساتید

۲۵ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۹:۱۴ کد خبر : ۷۶۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۳
در تاریخ های 93/12/12 و 93/12/13 دوکارگاه آموزشی ویژه اساتید در سالن دانشکده دامپزشکی تشکیل می گردد.


نظر شما :