محصولات غذایی

بخش محصولات عذایی

عسل طبیعی

 

برای اطلاعات بیشتر و یا ارسال درخواست با آدرس زیر تماس حاصل فرمائید:
کرج، رجایی شهر، بلوار شهید موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
تلفن : 34182808-026       فکس: 34403125-026     ایمیل : techmart@kiau.ac.ir