تجهیزات آزمایشگاهی

 

بخش تجهیزات آزمایشگاهی

توموگرافی

 

NDT-lab 

سیستم ایرانی آزمون های غیر مخرب مبتنی بر ارتعاش

شامل 4 بسته آزمونی :

Vibra-Flex, NDTlab, LStress, Vibra-Tor

  • مناسب برای آزمون های غیر مخرب بر پایه ارتعاش طولی، خمشی و پیچشی
  • برآورد بیش از 20 پارامتر دینامیکی

قیمت :

  • یک بسته از هر آزمون : یک میلیون تومان
  • نسخه نقره ای شامل 4 بسته آزمون سخت افزار شارژ 1000 آزمون : 4 میلیون تومان
  • نسخه طلایی شامل 4 بسته آزمون سخت افزار شارژ 10/000 آزمون : 8 میلیون تومان

Under Water Friction Stir Welding

دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب

واحد فناور دانش بنیان

ارزیابان غیر مخرب دارکوب

 

برای اطلاعات بیشتر و یا ارسال درخواست با آدرس زیر تماس حاصل فرمائید:
کرج، رجایی شهر، بلوار شهید موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
تلفن : 34182808-026       فکس: 34403125-026     ایمیل : techmart@kiau.ac.ir